Pokaż MENU
17 marca 2018

W dniu 28 marca ( środa ) w godz. od 12:00 do 14:00 do siedziby Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” Zgierz ul. Słowackiego 6, zapraszamy osoby które chciałby być włączone do programu pomocy żywnościowej FEAD. Warunkiem koniecznym jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przypadku rodziny nie przekraczają 1028 zł na osobę a dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe 1268 zł netto. Progi dochodowe stanowią kwoty netto. Szczególnie zależy nam, aby tą formą pomocy objęte zostały osoby starsze i samotne. Do Stowarzyszenia prosimy zgłaszać się z dowodem osobistym odcinkami rent i emerytur a w przypadku osób pracujących z zaświadczeniami o zarobkach (zaświadczenia dokumentujące dochody miesięczne).
Wszystkie formalności załatwione będą w dniu spotkania w Stowarzyszeniu.
Aby mieli Państwo wgląd w sposób obliczania dochodu, podajemy poniższą informacje:
Do dochodu wlicza się m.in.
– wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
– wynagrodzenia za pracę dorywczą,
– świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem jednorazowych,
– renty,
– emerytury,
– alimenty,
– odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
– zasiłki dla bezrobotnych,
– dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
– dochody z gospodarstwa rolnego,
– świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
– dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
– dodatek mieszkaniowy,
– dodatek energetyczny.

Do dochodu nie wlicza się:
– świadczenie uzyskiwane na podstawie „ustawy 500 +”,
– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
– zasiłku celowego,
– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),
– wartości świadczenia w naturze,
– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
– świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. Poz. 693);
– dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
Do programu możemy przyjąć ograniczoną liczbę osób!


15 marca 2018

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” informuje,
że wydawanie żywności
z Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej za miesiąc

kwiecień 2018 r odbędzie się:

 9 kwietnia (poniedziałek) godz.  10:30 – 14:00

10 kwietnia ( wtorek ) godz.  10:30 – 14:00

11 kwietnia (środa ) godz.  10:30 –  14:00

12 kwietnia (czwartek) godz.  10:30 –  14:00 

Po żywność  należy  zgłaszać  się  z  dowodem  osobistym, do siedziby Stowarzyszenia na Słowackiego 6 w Zgierzu.


5 marca 2018

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” informuje,
że wydawanie żywności
z Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej za miesiąc

marzec 2018 r odbędzie się:

5 marca (poniedziałek) godz.  10:30 – 14:00

6 marca ( wtorek ) godz.  10:30 – 14:00

7 marca (środa ) godz.  10:30 –  14:00

8 marca (czwartek) godz.  10:30 –  14:00 

Po żywność  należy  zgłaszać  się  z  dowodem  osobistym, do siedziby Stowarzyszenia na Słowackiego 6 w Zgierzu.


17 marca 2018

W dniu 28 marca ( środa ) w godz. od 12:00 do 14:00 do siedziby Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” Zgierz ul. Słowackiego 6, zapraszamy osoby które chciałby być włączone do programu pomocy żywnościowej FEAD. Warunkiem koniecznym jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przypadku rodziny nie przekraczają 1028 zł na osobę a dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe 1268 zł netto. Progi dochodowe stanowią kwoty netto. Szczególnie zależy nam, aby tą formą pomocy objęte zostały osoby starsze i samotne. Do Stowarzyszenia prosimy zgłaszać się z dowodem osobistym odcinkami rent i emerytur a w przypadku osób pracujących z zaświadczeniami o zarobkach (zaświadczenia dokumentujące dochody miesięczne).
Wszystkie formalności załatwione będą w dniu spotkania w Stowarzyszeniu.
Aby mieli Państwo wgląd w sposób obliczania dochodu, podajemy poniższą informacje:
Do dochodu wlicza się m.in.
– wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
– wynagrodzenia za pracę dorywczą,
– świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem jednorazowych,
– renty,
– emerytury,
– alimenty,
– odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
– zasiłki dla bezrobotnych,
– dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
– dochody z gospodarstwa rolnego,
– świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
– dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
– dodatek mieszkaniowy,
– dodatek energetyczny.

Do dochodu nie wlicza się:
– świadczenie uzyskiwane na podstawie „ustawy 500 +”,
– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
– zasiłku celowego,
– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),
– wartości świadczenia w naturze,
– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
– świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. Poz. 693);
– dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
Do programu możemy przyjąć ograniczoną liczbę osób!


15 marca 2018

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” informuje,
że wydawanie żywności
z Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej za miesiąc

kwiecień 2018 r odbędzie się:

 9 kwietnia (poniedziałek) godz.  10:30 – 14:00

10 kwietnia ( wtorek ) godz.  10:30 – 14:00

11 kwietnia (środa ) godz.  10:30 –  14:00

12 kwietnia (czwartek) godz.  10:30 –  14:00 

Po żywność  należy  zgłaszać  się  z  dowodem  osobistym, do siedziby Stowarzyszenia na Słowackiego 6 w Zgierzu.


5 marca 2018

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” informuje,
że wydawanie żywności
z Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej za miesiąc

marzec 2018 r odbędzie się:

5 marca (poniedziałek) godz.  10:30 – 14:00

6 marca ( wtorek ) godz.  10:30 – 14:00

7 marca (środa ) godz.  10:30 –  14:00

8 marca (czwartek) godz.  10:30 –  14:00 

Po żywność  należy  zgłaszać  się  z  dowodem  osobistym, do siedziby Stowarzyszenia na Słowackiego 6 w Zgierzu.


Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" 2015 / Polityka prywatności / KRS 0000133764 / REGON 473079363 / serio24.pl