Pokaż MENU
10 stycznia 2020

W miesiącu lutym wracamy do wydawania żywności od pierwszego dnia tygodnia, tzn. od poniedziałku.

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” informuje,
że wydawanie żywności z Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej za miesiąc 
luty 2020 r odbędzie się:

    10 lutego      (poniedziałek)  godz.  10:30 – 14:00

   11 lutego          (wtorek)          godz.  10:30 – 14:00

   12 lutego          (środa)            godz.  10:30 –  14:00

   13 lutego        (czwartek)        godz.  10:30 –  14:00

Po żywność należy zgłaszać się z dowodem osobistym i nadanym numerem porządkowym.


4 stycznia 2020

Informujemy ,że Europejski Program Pomocy Żywnościowej w części dotyczącej kosztu artykułów spożywczych finansowany jest przez Unię Europejską.

Urząd Miasta Zgierza wraz ze Stowarzyszeniem ponoszą koszty realizacji programu.


4 stycznia 2020

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” informuje,
że wydawanie żywności
z Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej za miesiąc 
styczeń 2020 r odbędzie się:

    14 stycznia                    (wtorek)    godz.  10:30 – 14:30

   15 stycznia                      (środa)      godz.  10:30 – 14:30

   16 stycznia                   (czwartek)  godz.  10:30 –  14:30

   17 stycznia                     (piątek)    godz.  10:30 –  14:30

Po żywność należy zgłaszać się z dowodem osobistym.

I nadanym numerem porządkowym.


4 stycznia 2020

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” z radością informuje ,że Program Pomocy Żywnościowej POPŻ 2019 rozpoczynamy od miesiąca stycznia br. Pierwsze wydawanie odbędzie się w dniach :

14.01 

15.01

16.01

17.01

w godzinach: 10:30 – 14:30 

w siedzibie Stowarzyszenia ul. Słowackiego 6 w Zgierzu.

Zwracamy uwagę państwa na fakt iż wyjątkowo w styczniu wydawanie zacznie się od wtorku i będzie trwało do piątku włącznie. Później prawdopodobnie wrócimy do terminów poniedziałek-czwartek. Aby otrzymać żywność trzeba będzie znaleźć się na liście przekazanej Stowarzyszeniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wpis na listę uzyskacie państwo u swojej opiekunki z MOPS-u. Osoby które nie korzystają z pomocy MOPS mogą być przyjęte do programu na podstawie załącznika nr 5 (tak jak w roku ubiegłym). Wówczas trzeba zgłosić się do Stowarzyszenia z dowodem osobistym oraz dokumentami potwierdzającymi miesięczny dochód osoby ubiegającej się o włączenie do programu. Osoby ubiegające się o włączenie do programu na podstawie załącznika nr 5 prosimy o przyjście w dwóch ostatnich dniach wydawania.

Informujemy ,że kwoty kryterium dochodowego wynoszą: 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.


10 stycznia 2020

W miesiącu lutym wracamy do wydawania żywności od pierwszego dnia tygodnia, tzn. od poniedziałku.

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” informuje,
że wydawanie żywności z Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej za miesiąc 
luty 2020 r odbędzie się:

    10 lutego      (poniedziałek)  godz.  10:30 – 14:00

   11 lutego          (wtorek)          godz.  10:30 – 14:00

   12 lutego          (środa)            godz.  10:30 –  14:00

   13 lutego        (czwartek)        godz.  10:30 –  14:00

Po żywność należy zgłaszać się z dowodem osobistym i nadanym numerem porządkowym.


4 stycznia 2020

Informujemy ,że Europejski Program Pomocy Żywnościowej w części dotyczącej kosztu artykułów spożywczych finansowany jest przez Unię Europejską.

Urząd Miasta Zgierza wraz ze Stowarzyszeniem ponoszą koszty realizacji programu.


4 stycznia 2020

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” informuje,
że wydawanie żywności
z Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej za miesiąc 
styczeń 2020 r odbędzie się:

    14 stycznia                    (wtorek)    godz.  10:30 – 14:30

   15 stycznia                      (środa)      godz.  10:30 – 14:30

   16 stycznia                   (czwartek)  godz.  10:30 –  14:30

   17 stycznia                     (piątek)    godz.  10:30 –  14:30

Po żywność należy zgłaszać się z dowodem osobistym.

I nadanym numerem porządkowym.


4 stycznia 2020

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” z radością informuje ,że Program Pomocy Żywnościowej POPŻ 2019 rozpoczynamy od miesiąca stycznia br. Pierwsze wydawanie odbędzie się w dniach :

14.01 

15.01

16.01

17.01

w godzinach: 10:30 – 14:30 

w siedzibie Stowarzyszenia ul. Słowackiego 6 w Zgierzu.

Zwracamy uwagę państwa na fakt iż wyjątkowo w styczniu wydawanie zacznie się od wtorku i będzie trwało do piątku włącznie. Później prawdopodobnie wrócimy do terminów poniedziałek-czwartek. Aby otrzymać żywność trzeba będzie znaleźć się na liście przekazanej Stowarzyszeniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wpis na listę uzyskacie państwo u swojej opiekunki z MOPS-u. Osoby które nie korzystają z pomocy MOPS mogą być przyjęte do programu na podstawie załącznika nr 5 (tak jak w roku ubiegłym). Wówczas trzeba zgłosić się do Stowarzyszenia z dowodem osobistym oraz dokumentami potwierdzającymi miesięczny dochód osoby ubiegającej się o włączenie do programu. Osoby ubiegające się o włączenie do programu na podstawie załącznika nr 5 prosimy o przyjście w dwóch ostatnich dniach wydawania.

Informujemy ,że kwoty kryterium dochodowego wynoszą: 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.


Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" 2015 / Polityka prywatności / KRS 0000133764 / REGON 473079363 / serio24.pl