Informacje o POPŻ

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

W programie w roku bieżącym wydawanych jest 17 art. spożywczych:

cukier,fasola biała, herbatniki, koncentrat pomidorowy, makaron, mleko, powidła, ryż, szynka drobiowa, olej rzepakowy, gulasz wieprzowy, filet z makreli i groszek z marchewką.

Przeciętna paczka żywnościowa zawiera 6-7 artykułów z grupy białek, węglowodanów i cukrów.

Osoby do programu kieruje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu i Ośrodek Pomocy Społecznej w gminie Ozorków. O przyjęciu osób bezdomnych decyduje Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”.

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” realizuje program POPŻ dla 1500 mieszkańców miasta Zgierza i gminy Ozorków.

Żywność wydawana jest w każdym miesiącu w postaci paczek w Zgierzu przez 4 kolejne dni tygodnia a w gminie Ozorków w ciągu 1 dnia.

44

4,719 total views, 2 views today

Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" 2015 / Polityka prywatności / KRS 0000133764 / REGON 473079363 / serio24.pl