O nas / Historia

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” działa od 1999 roku. Od 2004 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego. Do 2004 roku prowadziło jadłodajnię dla najuboższych mieszkańców.

Od 2006 roku prowadzi Europejski Program Pomocy Żywnościowej (PEAD). Zostało wyróżnione specjalnym podziękowaniem Fundacji Bank Żywności w Zgierzu za wzoro­wą realizację programu PEAD.

Co miesiąc rozdziela wśród najuboższych kilka ton żywności. Osoby potrzebujące otrzymują osiem z siedemnastu podstawowych produktów żywnościowych, np. kaszę, ryż, mąkę, olej, ser żółty i topiony, mleko, konserwy.

W Zgierzu pomocą objęte są 663 rodziny (ponad 1400 osób). Główną gru­pę stanowią matki samotnie wychowujące dzieci. Wszystkie rodziny kierowane są przez MOPS.

Działalność członków Stowarzyszenia Pomocna Dłoń opiera się na wolontariacie i bezinteresownej potrzebie niesienia pomocy. Miasto do działalności Stowarzyszenia dopłaca miesięcznie jedynie około 3 tysięcy złotych, głównie na pokrycie kosztów czynszu, ogrzewania, transportu.

Na prośbę lokalnych władz Stowarzyszenie Pomocna Dłoń wydaje też żywność w Ozorkowie (dla 600 potrzebujących osób) i gminie Ozorków (dla 340 osób). Cały rok prowadzi też zbiórkę odzieży, rozdzielając ją wśród najuboższych.

W Stowarzyszeniu Pomocna Dłoń prowadzone są też działania klubowo-świetlicowe dla osób starszych. Jest to realizacja statutowego zadania walki z samotnością i izolacją osób starszych, samotnych, chorych. Koło seniorów działające przy Stowarzyszeniu „Pomocna Dłoń” pracuje już 24 lata licząc 24 członków.

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”

95-100 Zgierz, ul. Słowackiego 6

Dane rejestrowe:

KRS 0000133764
REGON 473079363

Data uzyskania statusu OPP: 07.01.2009 r.

Zarząd:

Prezes – Aleksandra Kapczyńska

7,303 total views, 4 views today

Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" 2015 / Polityka prywatności / KRS 0000133764 / REGON 473079363 / serio24.pl